• Personuppgiftsbehandling och integritetspolicy hos MSC Solutions

    25 Maj 2018
  • MSC Solutions verksamhet innefattar behandling av personuppgifter och vid all behandling värnar vi om skydd för den personliga integriteten. Vi är noga med att behandla personuppgifter säkert och i enlighet med gällande lagar och regler. MSC Solutions har tagit fram vår egen integritetsskyddspolicy för att informera om hur vi behandlar personuppgifter. Policyn är en del av vårt arbete med efterlevnaden av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

    Har du frågor eller funderingar runt policyn så kontakta oss gärna. Kontaktuppgifter finner du i längst ner på vår hemsida, så även integritetspolicyn i sin helhet.