• Ramavtal med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

    2 April 2019
  • MSC Frameworks har tillsammans med MSC Solutions och andra samarbetspartners vunnit ramavtalet med Myndigheten för Digital Förvaltning, DIGG. Avtalet är på 24 månader med möjlighet till förlängning på ytterligare 24 månader. Det avser att täcka myndighetens behov av konsulttjänster inom de verksamhetsområdena DIGGs uppdrag omfattar i Sundsvall och Stockholm.

    DIGG är en ny svensk myndighet som startade 1 september. Uppdraget är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra offentlig sektor mer effektiv och ändamålsenlig. Myndighetens uppgift är att samordna offentlig sektor och arbeta för att digitaliseringen drivs framåt.

    Exempel på kompetenser och roller som kan komma att avropas är konsulttjänster inom organisation och verksamhetsutveckling, IT-Arkitektur, informationssäkerhet, Projektledare, öppna data och webbtillgänglighet. Det kan vara enstaka behov av expertkompetens eller längre uppdrag av förvaltningskaraktär. Genom avtalet får DIGG möjlighet att dra nytta av MSC Frameworks samlade kompetens inom systemutveckling, arkitektur, verksamhetsutveckling, projektledning, krav, kvalitetssäkring, informationssäkerhet och managementkonsulttjänster.