• MSC Solutions vann MTMs upphandling av applikationsförvaltning och utveckling

    22 Augusti 2019
  • MSC Solutions vann upphandlingen av Myndigheten för Tillgängliga Mediers (MTM) outsourcing av sin applikationsförvaltning och utveckling. Uppdraget innebär ett ansvar att långsiktigt förvalta och vidareutveckla MTMs system samt utveckla nya verksamhetssystem för myndigheten. Avtalet löper över 8 år till ett värde av 56 MSEK.

    ”Vi är stolta över att ha vunnit denna upphandling då MTM är en viktig kund till oss sedan 2014 och deras tekniska plattform ligger helt i linje med vår inriktning. Ett förvaltningsåtagande av den här karaktären förstärker vår befintliga affär och vår strävan efter att vara en samarbetspartner i större helhetsåtaganden inom java, linux och open source”, säger Pirayeh Navaei, VD på MSC Solutions AB.

    Om MTM:
    MTM är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på ett sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga. MTM har idag ca 90 anställda. Verksamheten bedrivs idag i Globenområdet i Stockholm, men under hösten 2019 omlokaliseras MTM till Malmö.