• MSC Solutions vann MTMs upphandling av applikationsförvaltning och utveckling

  22 Augusti 2019
 • MSC Solutions vann upphandlingen av Myndigheten för Tillgängliga Mediers (MTM) outsourcing av sin applikationsförvaltning och utveckling. Uppdraget innebär ett ansvar att långsiktigt förvalta och vidareutveckla MTMs system samt utveckla ny...

 • Läs mer
 • Ramavtal med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

  2 April 2019
 • MSC Frameworks har tillsammans med MSC Solutions och andra samarbetspartners vunnit ramavtalet med Myndigheten för Digital Förvaltning, DIGG. Avtalet är på 24 månader med möjlighet till förlängning på ytterligare 24 månader. Det avser att ...

 • Läs mer
 • Ramavtal med Finansinspektionen

  5 Juni 2018
 • MSC Solutions har som partner till ITC Network vunnit Finansinspektionens upphandling av konsulttjänster. De områden som ingår i avtalet är Ledning och styrning, Utveckling och förvaltning och IT säkerhet.

 • Läs mer
 • Personuppgiftsbehandling och integritetspolicy hos MSC Solutions

  25 Maj 2018
 • MSC Solutions verksamhet innefattar behandling av personuppgifter och vid all behandling värnar vi om skydd för den personliga integriteten. Vi är noga med att behandla personuppgifter säkert och i enlighet med gällande lagar och regler. MSC Solut...

 • Läs mer
 • MSC Frameworks har tecknat ett ramavtal med Folkhälsomyndigheten för leverans av IT-konsulttjänster.

  22 Maj 2018
 • Folkhälsomyndigheten
 • MSC Frameworks har tecknat ett ramavtal med Folkhälsomyndigheten för leverans av IT-konsulttjänster. Avtal har tilldelats inom områdena:

  Infrastruktur och säkerhet, Strategi, Verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning

  MSC Frameworks med ...

 • Läs mer