Helhetsåtagande

  • Vi realiserar din idé. I vår teamleverans tar vi ansvar för hela utvecklingsarbetet i ditt it-projekt. Vi har många års erfarenhet av helhetsåtaganden och erbjuder samtrimmade team med hög kompetens och teknisk spets inom Java, Linux och Open Source.

    Med en teamleverans från MSC Solutions är du startklar direkt. Vi tar ansvar för att bemanna och starta upp arbetet tillsammans med dig som kund. När vi är överens om omfattning och målbild av uppdraget, skapat en stabil arkitektur och eliminerat tekniska risker genom sk. proof of concepts är vi redo att starta konstruktionsarbetet där vi bygger och kvalitetssäkrar systemet. Vi arbetar agilt och stämmer kontinuerligt av med dig som kund att systemet utvecklas och beter sig som du tänkt dig. Vi arbetar prestigelöst och i nära samarbete med dig i en öppen dialog. Våra konsulter är vana att arbeta i team och känner varandra väl.

    Vi utför arbetet i era lokaler eller i våra egna på Sveavägen. Du väljer det om passar dig bäst!

  • Kontaka oss