Testare & testledare

  • MSC Solutions erfarna testare kvalitetssäkrar och validerar din it-lösning. Vi har kompetens och erfarenhet att systematiskt testa din it-lösning mot uppställda krav och upptäcka kritiska fel tidigt i projektet.

    Våra konsulter är kreativa specialister som med sitt noggranna arbetssätt hjälper dig att uppnå en välfungerande it-lösning. Vi använder testautomatisering där det är möjligt kombinerat med manuella tester.

    Våra testledare hjälper dig att prioritera och ger vägledning för hur fokus på testningen ska sättas. Du får hjälp att organisera ditt testteam, sätta upp effektiva teststrategier och leda den testverksamhet som krävs för att din it-lösning ska nå de kvalitetsmål du vill uppnå.

    Vi kan konsten att kommunicera och skapar tydlighet och trygghet i hela teamet.

  • Kontakta oss