Drift & systemförvaltning

  • Alla it-system behöver förvaltas. Vi tror på en proaktiv förvaltning för att eliminera risker och ge ditt it-system största möjliga nytta under hela dess livscykel. Vi säkerställer att ditt system på ett kostnadseffektivt sätt ger nytta för verksamheten.

    MSC Solutions har en etablerad organisation med lång erfarenhet av att ta totalansvar för systemförvaltning på ett strukturerat och effektivt sätt. Vi är ett samtrimmat team med välfungerande metoder och arbetssätt.

    Tillsammans med dig lär vi känna din verksamhet och ditt system. Vi formar en förvaltningsmodell som säkerställer att ditt system underhålls och vidareutvecklas i en takt som möter omvärldens förändringar. Vi ser till att kvaliteten upprätthålls och att it-lösningen anpassas till nya funktioner och tjänster som möter din verksamhets behov över tid.

    Kontakta oss så berättar vi mer vad vi kan göra för dig och ditt it-system.

  • Kontakta oss