Utveckling och förvaltning

  • Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier som de behöver på ett sätt som passar dem. De är den största producenten av tillgänglig litteratur och utbudet i deras digitala bibliotek innehåller mer än 110 000 titlar av t.ex. talböcker, e-text, punktskrift och anpassade tidningar för olika åldrar och behov. MTM har också som uppdrag att anpassa kurslitteratur till studenter med läsnedsättning på högskola och universitet.

    Genomförande:
    MSC Solutions har sedan 2016 haft i uppdrag att stötta MTM inom systemutveckling och förvaltning av myndighetens olika förvaltningsobjekt och då i huvudsak inom Produktion samt Distribution. En stor del av arbetet har varit att modernisera och konvertera äldre systemdelar till java- och linuxbaserade applikationer och att eliminera teknisk skuld.

    Resultatet:
    Arbetet har resulterat i en mer modern och enhetlig systemplattform som är lättare att förvalta samt vidareutveckla. Moderniseringen har också bidragit till att snabbare lösa eventuella drift- och produktionsproblem.