Webb- och mobilapplikation för resenärsinformation

 • SilverRail Technologies utvecklar resebokningssystem för tågtransporter. MSC Solutions fick i uppdrag att ett nytt webbaserat verktyg för att söka fram och hantera passagerarlistor hos olika reseoperatörer. Applikationen skulle ersätta två äldre applikationer som använts.

  Genomförande
  Den nya applikationen är en responsiv sida med hög användarvänlighet både i mobilt format och på desktop. Applikationen ger möjlighet för användarna att söka fram passagerarlistor för ett eller flera färdmedel under ett eller flera dygn. Listan kan sedan filtreras och sorteras utifrån en mängd olika parametrar. En typisk användare är till exempel ombordpersonal på tåg eller trafikledning hos operatören. Applikationen byggdes på befintliga api:er som tillhandahölls av Silverrail.

  Utvecklingen gjordes i huvudsak i Java, Angular 5 och Bootstrap.

  Resultat
  Målet med projektet var att leverera en modern applikation med ett nytt utseende och uppdaterad teknisk plattform.